Skip to main content

Aktivnosti

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 vključuje 28 akcij, ki so razdeljene v šest sklopov.

Prvi sklop (akcije A) je namenjen predvsem zbiranju podatkov, analizam ter pripravam na izvajanje. Med njimi so priprava načrtov za pilotna območja in analiza stanja poameznih vrst in habitatnih tipov, priprava za izvajanje akcij povezanih z varstvom netopirjev in kulturne dediščine, analiza Programa upravljanja Nature 2000 2014 – 2020, priprave na izobraževanja in razvoj sheme monitoringa.

Drugi sklop (akcije C) akcij je namenjen izvajanju aktivnosti. Med njimi so izvajanje rešitev v osmih Natura 2000 območjih, aktivnosti za varstvo netopirjev, priprava novega Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021-2027, izboljšanje upravljanja teh območij, izvedba izobraževanj, okrepitev naravovarstvenega nadzora, ter razvoj in testiranje protokolov za monitoring.

Četrti sklop (akcije D) je namenjen spremljanju učinkov. Pripravljena bo socio-ekonomska analiza učinkov Programa upravljanja območij Natura 2000, ocena učinkov projekta na ekosistemske storitve in spremljanje učinkovitosti komuniciranja.

Peti sklop (akcije E) združuje komunikacijske aktivnosti. Med njimi so priprava komunikacijske strategije, svetovanje partnerjem in podpora pri izvedbi aktivnosti projekta. Obsežen sklop je namenjen izobraževanjem za komuniciranje ter komuniciranju na spletu in na spletnih omrežjih. Z dodatnimi komunikacijskimi aktivnostmi bomo podprli izvajanje rešitev v osmih Natura 2000 območjih. Del projekta je tudi obeleževanje 100 let Spomenice, prve pobude za organizirano varstvo narave v Sloveniji.

Šesti sklop (akcije F) povezuje upravljanje projekta in administrativne aktivnosti.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava