Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 109 / junij 2010

SLOVENIJA

Potrjeni 3 novi LIFE projekti

Na razpis LIFE+ v letu 2009 se je iz Slovenije prijavilo 11 projektov, od tega 8 za področje narave in biotske raznovrstnosti. Za sofinanciranje so potrjeni 3 projekti, in sicer:

  • Človek in narava v Sečoveljskih solinah
  • Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji
  • Izboljšanje naravovarstvenega status nočnih živali (metuljev in netopirjev) z zmanjšanjem vpliva umetne svetlobe na objektih kulturne dediščine. Več.

Kontaktna oseba: mag. Julijana Lebez Lozej (julijana.lebez-lozej(at)gov.si).

SloWolf: Brin že nosi telemetrijsko ovratnico

Z začetkom letošnjega leta se je začel štiriletni Life+ projekt SloWolf. Cilj projekta je izboljšanje varstva volkov v Sloveniji in izboljšanje sobivanja te karizmatične in pogosto konfliktne vrste s človekom.

Da bi bolje razumeli kako volkovi uporabljajo prostor, pa tudi kaj je v ozadju škod, ki jih povzročajo na domačih živalih, bodo več volkov opremili z GPS-GSM telemetrijskimi ovratnicam. Prvega volka so odlovili in opremili na območju Slavnika v aprilu in mu dali ime Brin. Območje, ki ga pokriva njegov trop, sega od Kvarnerja do Tržaškega zaliva.  Več.

Projekt vodi Univerza v Ljubljani v tesnem sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in društvom Dinaricum.

Tomaž Skrbinšek (tomaz.skrbinsek@gmail.com)

Obvoznica Škofljica – obseg nadomestnih habitatov

Vlada RS je aprila 2010 Ministrstvu za okolje in prostor za obvoznico Škofljica naložila, da skupaj z Zavodom za ohranjanje narave pripravi strokovno mnenje in preveri obseg potrebnih nadomestnih habitatov za ptice. Iz ugotovitev Zavoda RS za varstvo narave in Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje (maj 2010) izhaja, da obseg nadomestnih habitatov za ptice ostaja najmanj enak, kot je bil predlagan v osnovnem okoljskem poročilu. Več.

Predstavili program LIFE +10

Informativni dogodek o razpisu LIFE+10 je letos potekal 11. maja na Gozdarskem inštitutu v Ljubljani v izvedbi Oikosa in v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Predstavili so učinke programa LIFE v Sloveniji, program LIFE+ z vsebinami in pogoje letošnjega razpisa. Svoje izkušnje s pripravo in vodenjem projekta pa so predstavili izvajalci štirih projektov - dobitnikov sredstev iz programa LIFE. Dogodka se je udeležilo okrog 70 slušateljev iz vse Slovenije. Predstavitve z dogodka.

Ministrstvo bo v juliju organizirala dodatno delavnico, namenjeno tistim, ki bodo letos pripravili projekt za sofinanciranje iz programa LIFE+10.

Dodatne informacije: julijana.lebez-lozej(at)gov.si

Ročna košnja za ohranjanje travniških habitatov

V Krajinskem parku Goričko so 16. maja 2010 v okviru čezmejnega projekta z Madžarsko Krajina v harmoniji, sodelovali pri mednarodnem tekmovanju v košnji z ročno koso. Poleg tega, da je bil dogodek tekmovalnega značaja v preskušanju moči ročnih spretnosti pri, za naravo najbolj prijazni, košnji, so se dogovorili o krepitvi tovrstnega načina vzdrževanja habitatov. Strokovnjaki, ki so se ob tej priliki zbrali iz vseh treh parkov, Goričko, Raab in Őrség, že iščejo načine čezmejnega sodelovanja pri ohranjanju travniških habitatov z ročno košnjo. Naslednja akcija ročne košnje bo 26. junija v Krajinskem parku Šturmovci, kjer bodo članom TD Markovci šli pomagat kosit mokrotne travnike ob Dravi kosci iz Goričkega. Več.

Stanka Dešnik (stanka@siol.net)

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Konferenca LIFE Narava in Biodiverziteta - priprave na prihodnost

Evropska Komisija, enota za LIFE+,  vsako leto organizira tematsko konferenco. Letošnja z naslovom »LIFE Narava in Biodiverziteta-priprave na prihodnost« je bila povezana z letom biotske raznovrstnosti in potekala 31.5. in 1.6, tik pred začetkom Zelenega tedna v Bruslju. Komisija je želela na tem dogodku pridobiti poglede in mnenja različnih udeležencev o LIFE+ programu kot glavnem viru financiranja za Naturo 2000 in za ohranjanje biodiverzitete.

Povabili so predstavnike vladnih, nevladnih, mednarodnih organizacij, različnih deležnikov in medijev. Mnenja in ideje s konference bo EK upoštevala pri pripravi LIFE+ uredbe za novo finančno obdobje. Več.

Zeleni teden o biodiverziteti

Že tradicionalni Zeleni teden / Green week v Bruslju je bil letos posvečen biotski raznovrstnosti Komisar Janez Potočnik je svoj govor na otvoritvi 1. junija zaključil z mislijo, da vemo zakaj in kaj moramo narediti in izrazil upanje, da bo Zeleni teden prinesel več jasnosti glede tega kdo in kako naj to naredi.

BRANJE

Ptice v Krajinskem parku Kolpa

Izšla je knjižica Ptice v Krajinskem parku Kolpa -  Priročnik za določitev 25 značilnih vrst ptic v Krajinskem parku Kolpa Andreja Sovinca na 36 straneh. Izdal jo je Krajinski park Kolpa.

BISE - informacijski sistem o biotski raznovrstnosti v Evropi

BISE / Biodiversity Information System for Europe je vstopna točka do podatkov o biotski raznovrstnosti v EU. Tako lahko na enem mestu dostopate do poročil in podatkov Evropske komisje in Evropske okoljske agencije.

Sistem zgodnjega opozarjanja za invazivne tujerodne vrste

Evropska okoljska agencija je izdala tehnično poročilo z naslovom: Towards an early warning and information system for invasive alien species (IAS) threatening biodiversity in Europe (pdf, 52 strani).

Poljudno o biodiverziteti

Evropska okoljska agencija je izdala prvi dve knjižici iz nove serije, ki bo poljudno predstavljala biotsko raznovrstnost in njeno vez s človekom. Pričeli so z gljivami iz Finske in jabolkom iz Švice. Več.

NAPOVEDNIK

21-23julij: seminar Cena narave / The Price of Nature, Gut Siggen, Nemčija.

21. avgust: 3. filmski večer Grajski festival, Podvodni svet, filmi Cirila Mlinarja – Cica.

23-27. avgust: 7. Evropska konferenca o ekološki obnovi / 7th European Conference on Ecological Restoration : Ecological Restoration and Sustainable Development, Avignon, Francija.

26. avgust:  mednarodni posvet Krajina v harmoniji, travniki in pašniki med biotsko raznovrstnostjo in ekološkim kmetovanjem (v okviru sejma AGRA), Gornja Radgona.

29. avgust - 3. september: mednarodna konferenca o biologiji podzemlja / 20th International Conference on Subterranean Biology, Postojna. Konferenco v imenu Mednarodnega združenja za biologijo podzemlja (ISSB-International Society for Subterranean Biology) organizirajo: Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Notranjski muzej Postojna.

1. september: otvoritev razstave Naravni parki Slovenije (Pariz 2008), Grad na Goričkem (do 31. oktobra 2010).

13-16. september:  letna konferenca organizacije Eurosite, Dunblane, Škotska / Velika Britanija.

27. september -1. oktober: mednarodna konferenca o ekologiji in prometu / IENE International Conference on Ecology and Transportation, Velenece, Madžarska


Obiščite tudi koledar predavanj, vodenih izletov in drugih dogodkov v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti. 

NARAVA NA KRATKO

Zakon o Triglavskem narodnem parku – drugo branje

Državni zbor je na 18. redni seji dne 15. junija opravil drugo branje Zakona o Triglavskem narodnem parku in sklenil, da bo tretjo obravnavo predloga zakona opravil 18. junija 2010. Magnetogram seje.

Spremembe predpisa o vožnji v naravi

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Osnutek sprememb in dopolnitev uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. Vabimo vas, da svoje komentarje pošljete do 12. julija 2010. Več o vožnji v naravi.

Programski svet za Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe

Minister dr. Roko Žarnić se je 15. junija sestal s člani programskega sveta za Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe v ustanavljanju. Govorili so o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s postopkom ustanavljanja parka in predstavili analize podanih pripomb v času javne predstavitve.

Razstava Triglavski narodni park in Alpska konvencija

Predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar je 14. junija 2010 v Državnem zboru odprl razstavo Triglavski narodni park in Alpska konvencija. Razstava predstavlja cilje in izvajanje Alpske konvencije v zavarovanih območjih ter pomen ohranjene narave in vlogo človeka v Triglavskem narodnem parku. Več

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec(at)gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava