Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 116 / januar 2011

SLOVENIJA

Spremenjene cone vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000

Cone habitatov vrst in habitatnih tipov so grafično opredeljeni deli območij Natura 2000, na katerih se nahajajo habitati kvalifikacijskih vrst ter površine habitatnih tipov. Zavod RS za varstvo narave je v letu 2010 na podlagi novo pridobljenih podatkih o vrstah in kartiranjih habitatnih tipov popravili nekatere cone vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000. Vse sloje con v ESRI shp formatu najdete tukaj.

Februarja razpis LIFE+ 2011

Razpis za LIFE+ projekte za leto 2011 bo objavljen sredi februarja v Uradnem listu Evropske unije in na spletnih straneh Evropske komisije. Projektne prijave bo potrebno oddati nacionalnim kontaktnim osebam do sredine julija. Informativni dogodek LIFE+ bo v Sloveniji potekal 17. marca v Mariboru, prijave zbirajo do 3. marca 2011. Več informacij: julijana.lebez-lozej(at)gov.si.

Poštna znamka projekta o volku

LIFE projekt SloWolf je za potrebe komunikacije z domačim prebivalstvom, lovci in kmeti pripravil poštno znamko z motivom volka (avtor: Andrea Bardi). Znamka je spodbudila pozitiven odmev, zato je – po oceni vodij projekta – učinkovit in preprost način za dodatno promocijo te ogrožene vrste. 
Januarja so potekala izobraževanja za prostovoljce, ki se bodo udeležili letošnje akcije zimskega sledenja volkov. Odziv med prostovoljci je bil nad vsemi pričakovanji, saj se je že prvo leto na akcijo prijavilo skoraj 500 udeležencev. Sedaj čakajo na ugodne snežne razmere.
V reviji Lovec pa so objavili obsežen članek: Zgodba volkulje Tine. v katerem so predstavili večletno spremljanje volkulje.
Več informacij: anamarija.zagar@gmail.com.

Platforma za Pohorje

V okviru projekta NATREG se v skladu z načeli vključevanja deležnikov pripravlja predlog načrta upravljanja s pilotnim območjem Pohorje. Zaradi zagotavljanja večjega in kvalitetnejšega sodelovanja deležnikov so Zavod RS za varstvo narave, Alianta in Regionalni center za okolje na spletnem naslovu www.natreg.eu/Pohorje/ razvili spletno platformo za pilotno območje Pohorje. Platforma omogoča uporabnikom brez predhodne registracije pregled nad izvajanjem projekta na območju Pohorja, oddajanju pripomb in predlogov na osnutke posredovanih in objavljenih gradiv tudi v primeru, ko se deležniki ne morejo udeležiti projektnih dogodkov oz. so se na samem dogodku pozabili opredeliti okoli neke tematike. Poleg tega platforma omogoča mreženje projektnih/poslovnih idej. Vsak predstavnik zainteresirane javnosti lahko po opravljeni registraciji idejo odda, komentira druge ideje, pridobi kontakte potencialnih partnerjev na platformi ali kakorkoli drugače pripomore k boljši povezanosti deležnikov na območju Pohorja. Kontakt: gregor.danev@zrsvn.si

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Nova širitev Nature 2000

Evropsko omrežje Natura 2000 se je ponovno povečalo. Število območij se je povečalo za 739, od tega na Poljskem za novih 459 območij (9.000 km2). Češka je dodala 229 novih območij. Območja so dodale tudi Danska, Francija in Španija. Več.

Lov na volkove na Švedskem sprožil postopek Komisije

Evropska komisija pričakuje, da bo Švedska ustrezno upoštevala predpise EU in varovala svojo populacijo volkov. Med drugim ji očitajo dovoljen lov na volka: dovolili so lov na 20 volkov, lova pa se je udeležilo kar 6.700 lovcev. Več.

Opozorilo Romuniji zaradi načrtovanega turističnega razvoja

Evropska komisija je Romunijo opozorila, naj v Sulini, v delti Donave, ustrezno oceni vpliv ureditve obalnega turističnega območja. Romunija ima 2 meseca časa, da pripravi ustrezen odgovor. Več.

Grčija na sodišče zaradi ogrožanja jezera Koroneia

Zaradi onsenaževanja je območje Nature 2000 in Ramsarsko območje jezera ogoženo, Grčija pa – kljub EU finančni pomoči – ne ukrepa dovolj učinkovito. Komisija je zato sprožila postopek pred sodiščem. Več.

Kar dva projekta iz Slovenije

Na seminarju, ki ga organizirata Evropska komisija in Stalni sekretariat Alpske konvencije 7. februarja v Bolzanu, se bosta predstavila kar dva LIFE projekta iz Slovenije, in sicer na temo volkov in na temo svetlobnega onesnaženja.

BRANJE

Prenovljena Narava in Naravni parki

Ministrstvo za okolje in prostor je prenovilo svoje spletne strani. Izpostavljamo področje Narava ter dopolnjeno stran Narodni, regijski in krajinski parki Slovenije. Pri prenovi podatkov nismo brisali, so pa na novo organizirani. Če imate pri iskanju težave, nam pišite na breda.ogorelec@gov.si.

Poljudno in strokovno o naravnih parkih

STO in Ministrstvo za okolje in prostor sta izdala brošuro v več jezikih Naravni parki Slovenije. Objavljeni sta tudi raziskava Univerze na Primorskem Oblikovanje učinkovitega sistema zavarovanih območij v Sloveniji (2010) in analiza Jane Kus in Andreja Sovinca Učinkovitost upravljanja zavarovanih območij v Sloveniji (2009).

Gradiva projekta SloWolf

V okviru projekta SloWolf so pripravili Poročilo o monitoringu volkov s pomočjo izzivanja oglašanja 2010 ter gradivi za prostovoljce: Navodila za zbiranje vzorcev za genetske analize in Navodila za akcijo zimskega sledenja volkov.

Morski datlji? Ne, hvala.

Zavod RS za varstvo narave in Zveza potrošnikov Slovenije sta izdala zgibanko Morski datlji? Ne, hvala, s katero javnost osveščajo o varovanju morskih datljev in nevarnostih njihovega uživanja.

Ohranjanje narave v šolah

Neda Kranjec je avtorica magistrskega dela Ohranjanje narave v osnovnošolski vzgoji in izobraževanju (Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2010, 184 strani).

Proteus

Decembrska številka Proteusa prinaša članek Mateje Kocjan Mednarodnio leto biotske raznovrstnosti se izteka, začenja se desetletje biotske raznovrstnosti.

Knjiga o Albinu Belarju

Knjiga Albin Belar – pozabljeni slovenski naravoslovec avtorjev pokojnega Renata Vidriha in Jožeta Miheliča osvetljuje tudi pomembno Belarjevo vlogo v slovenskem naravovarstvu.

Bilten o velikih rastlinojedih

Mreža za velike rastlinojede pri ECNC (Nizozemska) je izdala nov bilten.

World Conservation magazine

Izšla je januarska številka revije World Conservation magazine, ki jo izdaja IUCN. Predstavlja več novih pristopov in svežih razmišljanj o ohranjanju narave.

Arborvitae

Izšla je 42. številka biltena Arborvitae, ki ga izdaja IUCN in komunicira vrednost gozda.

Vrednotenje učinkovitosti naravnih parkov

IUCN je izdal oceno učinkovitosti upravljanja zavarovanih območij v Gani: Parks and reserves of Ghana : management effectiveness assessment of protected areas. Študija je zanimiva, ker predstavlja tudi metodo ocenjevanja.

NAPOVEDNIK

1. februar 2011Novinarska konferenca ob svetovnem dnevu mokrišč. 

7. februar 2011: seminar LIFE+ v Alpah: izkušnje in priložnosti / Life + In The Alps: Lessons Learned And Opportunities, Bolzano/Bozen, Italija. Prijave: life(at)alpconv.org.

17. marec: informativni dogodek LIFE+, Maribor. Organizira: Evropska komisija. Prijave do 3. marca 2011. 

17. marecNatural Connections Conference, London, Velika Britanija. Organizira: Dialogue matters.

31. marec – 1. april 2011: 2. mednarodna delavnica o presoji vplivov na naravo / 2nd International Workshop on Appropriate Assessment, Pilsen, Češka.

12-13 april 2011: Konferenca o biotski raznovrstnosti in podnebnih spremembah / European Conference on Biodiversity and Climate Change. Organizira: Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, Nemčija.

2-5 maj 2011: Konferenca o vetrni energiji in vplivih na naravo / Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts, Trondheim, Norveška.

23-27 maj 2010: Drugi sredozemski kongres herpetologije / Second Mediterranean Congress of Herpetology, Marakeš, Maroko.

Obiščite tudi koledar predavanj, vodenih izletov in drugih dogodkov v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti. 

NARAVA NA KRATKO

Direktor Kozjanskega parka postal Hrvoje Oršanič

Na predlog Ministrstva za okolje in prostor je Vlada RS na seji 30.12.2010 za direktorja Javnega zavoda Kozjanski park imenovala mag. Tea Hrvoja Oršaniča.
http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1994/7806/dc193fe22d/

Pravilnik o presojah v Uradnem listu

Pravilnik o spremembah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 3/2011.

Sprememba Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

Vlada Republike Slovenije je 23. decembra 2010 sprejela spremembo Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami. S spremembo je pravila o dajanju na trg izdelkov iz tjulnjev v Republiki Sloveniji uskladila s pravili EU. Objavljena je v uradnem listu RS št. 106/2010.

Predpisi o naravi, ki bodo sprejeti v 2011

Vlada je konec leta 2010 sprejela program dela za leto 2011. S področja ohranjanja narave Vlada načrtuje sprejem naslednjih predpisov in drugih aktov: Zakon o vožnji v naravnem okolju, Sprememba uredbe o območjih Natura 2000, Uredba o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, Uredba o načrtu upravljanja KP Sečoveljske soline ter Program varstva in razvoja park Škocjanske jame (2011-2015). Določila je tudi programske prioritete ministrstev, ohranjanje narave ni uvrščeno mednje.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava