Skip to main content

Divji petelin s telemetričnim oddajnikom v Kamniško-Savinjskih Alpah

Zavod za gozdove Slovenije, ki je eden od 15 partnerjev LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, je v sodelovanju z Loviščem s posebnim namenom Kozorog izvedel monitoring divjega petelina in enega od njih za več kot eno leto opremil s telemetričnim oddajnikom.

Na pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci projekta LIFE-IP NATURA.SI poteka monitoring stanja vrst in habitatnih tipov ter analiza popisa izbranih vrst. Ena ključnih je divji petelin. Cilj projekta je poleg popisov rastišč, ocene velikosti populacije in dopolnitve con tudi izvedba ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitata vrste. Popis divjega petelina je potekal v aprilu in maju, o poteku pa smo se pogovarjali z revirnim lovcem LPN Kozorog Boštjanom Pahovnikom in strokovno sodelavko ZGS, območna enota Nazarje, Suzano Vurunić.

Boštjan Pahovnik je kot revirni lovec sodeloval v spomladanskem popisu rastišč divjega petelina in je ista oseba, ki bo več kot leto dni spremljal in beležil podatke s telemetričnega oddajnika, ki so ga namestili divjemu petelinu, ki je najbolj izstopal v času parjenja. “Pri monitoringu divjega petelina smo prvič na našem območju enega izmed njih opremili s telemetričnim oddajnikom, kar nam bo za več kot leto dni omogočilo spremljanje podatkov o njegovem gibanju,” je povedal Pahovnik in dodal, da sedaj vsak teden odčitava podatke s telemetričnega oddajnika in jih posreduje naprej strokovnjakom, ki bodo te podatke vključili v nadaljnje analize. Več o poteku monitoringa si lahko ogledate v kratkem video pogovoru spodaj.

Suzana Vurunić je povedala, da na pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci ZGS s partnerji izvaja popis številnih vrst in habitatnih tipov, med katerimi je tudi ena najbolj zanimivih vrst divji petelin. “Glede na rezultate popisa smo analizirali 6 območij, na katerih smo identificirali prisotnost divjega petelina in/ali kure. Za vsako smo na delavnici s partnerji določili pozitivne in negativne dejavnike območja ter predlagali ukrepe. Jeseni bomo takšno delavnico ponovili in nato pripravili predlog akcijskega načrta ukrepov na podlagi vseh popisov na tem območju.”

Video Živim z Naturo 2000: Monitoring divjega petelina na pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci

Popis rastišč divjega petelina na pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci so v projektu LIFE-IP NATURA.SI izvajali Zavod za gozdove Slovenije, Koroška lovska zveza, Savinjsko-Kozjanska zveza lovskih družin in Lovska družina Jezersko.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava