Skip to main content

Komisar za okolje obiskal tri območja Natura 2000 v Sloveniji

Na dvodnevnem obisku v Sloveniji je bil 10. in 11. marca 2016 evropski komisar za okolje, pomorstvo in ribištvo Karmenu Vella. Prvi dan njegovega obiska je z gostiteljico ministrico Ireno Majcen obiskal Krajinski park Ljubljansko barje. Zaradi načina obdelave (ekstenzivno košeni travniki) se je tu ohranila visoka biotska raznovrstnost. Večji del varovanih, klasifikacijskih vrst živali in rastlin oziroma habitatnih tipov je življenjsko vezan na ohranitev mokrotnega značaja ekosistema Ljubljanskega barja ter na ohranitev obsega ekstenzivno upravljanih travnikov. Več.

Drugi dan je bil komisar gost ministra mag. Dejana Židana, s katerim sta si ogledala Krajinski park Sečoveljske soline in odprla prenovljeno ribiško pristanišče v Strunjanu. Ob obisk Krajinskega parka Sečoveljske soline je minister Židan komisarju predstavil primer, kako je mogoče združevati gospodarsko dejavnost z varovanjem Nature 2000. Komisar se je udeležil tudi slovesnosti ob odprtju prenovljenega ribiškega pomola v Krajinskem parku Strunjanu, ki je bil sofinanciran s sredstvi iz Evropskega sklada za ribištvo. Več.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava