Skip to main content

LIFE NarcIS z naravoteko Slovenije do varstva narave

Za učinkovito spremljanje pestrosti in stanja slovenske narave potrebujemo predvsem ustrezno količino ažurnih podatkov, do katerih lahko enostavno ter hitro dostopamo. Na podlagi takih podatkov lahko podamo konkretnejšo oceno ohranitvenega stanja vrst in habitatov ter stanja naravnih vrednost in zavarovanih območij. 

Z januarjem 2021 je osem ključnih akterjev na področju varovanja narave v Sloveniji pričelo izvajati projekt LIFE Naravovarstveni informacijski sistem – NarcIS, ki predstavlja korak v to smer. Institucije, ki so svoje poslanstvo namenile pravilnemu zbiranju, organiziranju in digitaliziranju naravovarstvenih podatkov, NarcIS združuje v partnerstvo za varstvo narave in s povezovanjem različnih baz podatkov ustvarja tako imenovan 'one stop shop' oz. Naravoteko Slovenije. Ta enotnost, povezljivost in prostranost projekta se kaže tudi v celostni grafični podobi, s katero želimo upodobiti sestavljajoč se mozaik, ki ga z naravovarstvenimi podatki LIFE NarcIS in njegovo partnerstvo plete v barvito celoto.  

Grafika projekta LIFE NarcIS

Partnerstvo za varstvo narave bo vzpostavilo sodoben in digitalen informacijski sistem za lažjo dostopnost podatkov o varstvu narave na enem mestu. V projekt so vključene tako državne institucije, kot je Agencija Republike Slovenije za okolje kot vodilni partner, Ministrstvo za okolje in prostor, Univerza v Ljubljani, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, ter zasebne ustanove, kot so Center za kartografijo favne in flore, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.  

V okviru projekta bo partnerstvo razvilo orodja za učinkovitejše upravljanje z varovanimi območji in vrstami ter orodja za pregled in vnos podatkov na terenu preko mobilnih naprav. Informacijski sistem bo omogočal večjo učinkovitost pri izvajanju zakonodaje, strateškem načrtovanju in nudil boljši nadzor nad izvedenimi ukrepi. Prispeval bo k skrajšanju upravnih postopkov in večji dostopnosti podatkov končnim uporabnikom. 
Projekt, ki se zaključuje konec leta 2024, deluje pod finančnim okriljem programa LIFE, Republike Slovenije in projektnih partnerjev. Skupna vrednost projekta LIFE NarcIS je 3.695.411 EUR. 

Dobrodošli v partnerstvu za varstvo narave! NarcIS in partnerstvo lahko spremljate na Facebook strani LIFE Narcis in Twitter profilu LIFE NarcIS. Njihove objave na družbenih omrežjih najdete tudi s ključnikom #NaravotekaSlovenije.

Več o projektu: www.narcis.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava