Skip to main content

LIFE NarcIS za vzpostavitev naravovarstvenega informacijskega sistema 

Agencija RS za okolje (ARSO) je kot vodilni partner projekta LIFE NarcIS 14. 10. 2020 z Evropsko komisijo podpisal Sporazum o dodelitvi sredstev za izvedbo projekta v skupni vrednosti 3.695.411 EUR. Evropska komisija sofinancira projekt v višini 1.971.050 EUR (53,3 %) v okviru programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za Okoljsko upravljanje in informacije, ki ga upravlja in financira Evropska komisija v programskem obdobju 2014-2020. Razliko v višini 1.724.361 EUR (46,7 %) zagotovi Republika Slovenija oziroma partnerji z lastno udeležbo.  
 
Projekt bo trajal od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2024. Vanj so vključeni glavni akterji na področju varovanja narave v Sloveniji, tako državne institucije: Agencija Republike Slovenije za okolje kot vodilni partner, Ministrstvo za okolje in prostor, Univerza v Ljubljani, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije kot tudi zasebni ustanovi Center za kartografijo favne in flore ter Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. 
 
S projektom želimo vsem uporabnikom omogočiti enostaven dostop do podatkov. Izdelali bomo ustrezna orodja za upravljanje s podatki o varovanih območjih, rastlinskih in živalskih vrstah ter za načrtovanje in spremljanje ukrepov. Med pomembnejšimi pričakovanimi učinki projekta so kakovostnejši procesi odločanja, skrajšanje upravnih postopkov in nove zaposlitve. 
 
Več o projektu na spletni strani LIFE NarcIS.

Uradna predstavitev projekta bo v torek, 17. 11. 2020, v sklopu mednarodne video konference LIFE19 NAT & GIE Welcome meeting, kjer bodo predstavljeni tudi ostali projekti razpisa LIFE19. Udeležba je brezplačna, po predhodni prijavi. Zainteresirani lahko kontaktirajo vodjo projekta po e-pošti rok.havlicek@gov.si. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava