Skip to main content

Ministra zlasti o Naturi 2000

Na pobudo hrvaškega ministra za varstvo okolja in narave Mihaela Zmajlovića je 5. junija 2013 potekal prvi neformalni sestanek z novoimenovanim ministrom za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije Dejanom Židanom.  

Ministra sta največ pozornosti posvetila Naturi 2000. Glede na evropsko povprečje bosta državi - ob vstopu Hrvaške v EU - v samem vrhu po deležu nacionalnega ozemlja v omrežju Natura 2000.

Na sestanku sta se ministra pogovarjala o izkušnjah in izzivih, ki sta jih državi  imeli v procesih izbire območij Natura 2000 in komunikaciji izbranih območij do javnosti. Kot je na sestanku podaril slovenski minister Židan, je bila poseben izziv v Sloveniji izbira območij, ki naj bi temeljila izključno na naravoslovnih in strokovnih kriterijih enakim za vse države članice Evropske unije. Za določena področja so bili v Sloveniji uporabljeni tudi družbeno ekonomski kriteriji. Ker so predlagana območja predmet vrednotenj preko biogeografskih seminarjev Evropske komisije, se je  Slovenija soočila z odločitvijo Evropske komisije, na podlagi katere je morala vrniti izločena področja v območje Nature 2000.

Z vstopom Hrvaške v EU postanejo skupne tudi obveze glede mejnih območij Nature 2000: Mura, Drava, Sotla, Gorjanci, Kolpa, Dragonja ter skupnih populacij evropsko pomembnih vrst (naštete so najbolj izpostavljene): rjavi medved, volk, ris, delfini, gozdne vrste ptic, ribe.

Z določitvijo območij Natura 2000, posebej tistih, ki se nahajajo ob meji Hrvaške in Slovenije, se odpira prostor za sodelovanje med dvema državama na projektih varovanja teh področij. Sodelovanje na področju varovanja in ohranjanja velikih zveri, volka, medveda in risa, že poteka. Napovedani so še novi sestanki na operativnem nivoju ter priprava skupnega IPA projekta, ki je vezan na spremljanje (monitoring) velikih zveri. 

Na Hvaškem bodo 31% območij Natura 2000 kmetijske površine. Najpomembnejši mehanizem za ohranjanje vrst in  habitatov na teh območjih je prostovoljno izvajanje ukrepov ohranjanja biodiverzitete, oziroma kmetijsko okoljski ukrepi. Slovenija je podobne mehanizme oziroma kmetijsko okoljske ukrepe razvila tudi za svoja območja Natura 2000. Ker so ti ukrepi najbolj podobni tistim, ki jih načrtujejo na Hrvaškem,  je minister Židan predstavil ministru Zmajloviću slovenske izkušnje in primere dobrih praks. Z namenom izmenjave informacij so na strokovnem nivoju predlagali sodelovanje hrvaških svetovalcev, ki delujejo na razvoju kmetijsko okoljskih ukrepov, s slovenskimi kolegi.

Več o obisku v sporočilu za javnost.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava