Skip to main content

Na Kozjanskem gre skovikom, smrdokavram in pogorelčkom vse bolje

V gnezdilni sezoni 2020 je bil na območju Kozjanskega regijskega parka po letih 1999 in 2010 z enako metodo ponovljen popis ptic. Popisovalci DOPPS-a so zabeležili 6535 parov in 83 vrst. Indeksi vrst kažejo glede na referenčno leto 1999 na porast generalistov, gozdnih vrst in vrst ekstenzivnih sadovnjakov. Vrste kmetijske krajine, predvsem travniške, imajo pričakovano nižji indeks kot leta 1999, a višji kot leta 2010. Trud, ki ga zaposleni v parku vlagajo v ohranjanje tradicionalnih visokodebelnih sadovnjakov, se obrestuje. V njih je vse več velikih skovikov, smrdokaver in pogorelčkov. 

Več: 

skoviki na veji

Med popisom ptic v l. 2020 je bilo zabeleženo 52 parov velikih skovikov, kvalifikacijske vrste Nature 2000. Dolgoletna skrb za travniške sadovnjake je obrodila sadove. Foto: Dušan Klenovšek

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava