Skip to main content

Nevladne organizacije tudi v podporo Naturi 2000

Novembra 2017 so se zaključili projekti, ki so jih izvajale nevladne organizacije. Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Slovensko odonatološko društvo in Društvo za jamsko biologijo so izvedli projekt Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje o in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste. S projektom so pomagali pri oblikovanju kritične razmišljujoče družbe, ki bi prepoznala negativen vpliv in posledico širjenja invazivnih vrst v Sloveniji in povečati zanimanje in znanje o evropsko ogroženih vrstah živali in rastlin v Sloveniji.

Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra je zaključil projekt RAZNOŽIVOST pod vidrino streho na Goričkem. Projekt je bil usmerjen na področje ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti (»raznoživost«) ter zagotavljanja ugodnega ohranitvenega stanja vrst na zavarovanem območju Krajinskega parka Goričko in širšega pomurskega prostora.

Vse bolj izpostavljena grožnja domorodni vrstam postajajo tudi tujerodne - invazivne vrste. Dokler ne poznamo razširjenosti teh vrst, so ohranitveni ukrepi za domorodne vrste oz. ukrepi za omejevanje tujerodnih vrst neizvedljivi. Projekt Ujemi naravo! je premišljen poskus postavitve sistema širokega zbiranja podatkov o enostavno prepoznavnih vrstah in to s pomočjo vključevanja ljudi v koncept ljudske znanosti (Citizen Science), se pravi v sodelovanje med različnimi javnostmi in strokovnjaki. Ciljna skupina projekta so bili ribiči, izvajala sta ga Ribiška zveza Slovenije in Center za kartografijo favne in flore.

Projekti so bili izbrani na razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja št. 354-69/2016/13.


Poročila:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava