Skip to main content

Nov projekt za naravo ob Dravi

Polovica občine Središče ob Dravi je v območjih Natura 2000 Drava po direktivi o habitatih in po direktivi o pticah. Tu je tudi habitat hrčka, ki je tudi varovan z direktivo o habitatih. Občina je za interpretacijo narave in podporo naravoslovnemu turizmu pripravila nov projekt.

Cilj projekta Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v Občini Središče ob Dravi je omogočiti razvoj in nadgradnjo lokalne ponudbe v povezavi z naravoslovnim turizmom, vzpostavili bodo osnovno infrastrukturo interpretacije narave, projekt je tudi priložnost osveščanja širše javnosti o pomenu varovanja narave na območju občine in promocijo krajinskega parka.

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, vodi ga Občina Središče ob Dravi, eden od partnerjev pa je tudi DOPPS.  Zaključili ga bodo marca 2019. Več.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava