Skip to main content

Objavljen razpis LIFE+ za leto 2011

V Uradnem listu Evropske Unije z dne 26. 2. 2011 je bil objavljen Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE + za leto 2011.

Teme letošnjega razpisa so:

  • LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost (glavni cilj je Zaščititi, ohraniti, obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, da znotraj EU ustavili izgubo biotske raznovrstnosti, vključno z raznovrstnostjo genetskih virov)
  • LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in
  • LIFE+ Informacije in obveščanje (glavni cilj je obveščati in ozaveščati javnost o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za spremljevalne ukrepe, tj. informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov).

Skupni proračun Unije znaša 267 431 506 EUR, najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno 5 410 942 EUR.

Za naravo in biotsko raznovrstnost je delež finančne podpore Unije največ 50 % upravičenih stroškov. Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz direktiv o habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %.

Rok za prijave je 18. julij 2011. Več o LIFE+.

Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej@gov.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava