Skip to main content

Območja, vrste in habitatni tipi so ažurirani

Spletno stran smo v zavihku Območja, vrste, habitatni tipi dopolnili s spremembami, ki jih je prinesla lanska obsežna sprememba območij Natura 2000. Uradni podatki so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2013.

Grafične prikaze območij si lahko ogledate na Naravovarstvenem atlasu Zavoda RS za varstvo narave, v zavihku Natura 2000 ali v Atlasu okolja Agencije RS za okolje. 

Standardni obrazci Natura 2000 za posamezno območje so objavljeni na Pregledovalniku Natura 2000 (Natura 2000 Viewer) Evropske okojske agencije, v angleškem jeziku.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava