Skip to main content

Obvoznica Škofljica – obseg nadomestnih habitatov

Vlada RS je aprila 2010 Ministrstvu za okolje in prostor naložila, da za obvoznico Škofljica - skupaj z Zavodom za ohranjanje narave - pripravi strokovno mnenje in preveri obseg potrebnih nadomestnih habitatov za ptice.

Ministrstvo za okolje in prostor je maja 2010 pripravilo Odgovor na ta sklep. Iz ugotovitev Zavoda RS za varstvo narave in Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, izhaja, da obseg nadomestnih habitatov za ptice ostaja najmanj enak, kot je bil predlagan v osnovnem okoljskem poročilu, za varianti 1A in 2A bo natančno izračunan v dopolnjenem okoljskem poročilu, red velikosti zemljišč, potrebnih za vzpostavitev nadomestnih habitatov kot omilitvenih ukrepov, pa ostaja preko 250 ha. 

Poleg tega je direktorat za okolje predlagal, da se izvaja ukrepe za zmanjševanje delcev PM 10 v zraku, vzpostavi potniški železniški promet iz smeri Kočevja ter da se na Škofljici predvidi prostor za sistem Parkiraj in pelji (P&R)

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava