Skip to main content

Olajšano pregledovanje ciljev in ukrepov po območjih Nature 2000

Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 določa veliko število ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, ki so objavljeni v Prilogi 4.2. Da bi olajšali pregledovanje in iskanje, je ministrstvo na spletni strani objavilo tudi dve tabeli.

V tabeli »IzpisCiljev_Ukrepov_zajavnost.xls« so vse vsebine iz te priloge, razvrščene po območjih. Nastavljen je filter, ki omogoča, da s klikom na puščico v glavi stolpca izberete le želeno vsebino (območje, skupino območij, vrsto oz. habitatni tip, sektor, ipd).

Za vse načrtovalce pa je dodatno uporabna tudi tabela »IzpisCiljev_Ukrepov_Načrti.xls«, ki poleg vseh polj iz prej opisane tabele vsebuje tudi polja z imeni načrtov rabe naravnih dobrin, s katerimi se usmeritve oziroma ukrepi določijo podrobneje.

Do obeh Excelovih tabel in pojasnil o uporabi lahko vstopite preko spletne strani Priloga 4.2.

Besedilo priloge 4.2 vam je na voljo tudi v pdf (619 strani).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava