Skip to main content

Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov.

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov, pošljite jih do četrtka, 11. aprila 2013 na e-naslov: gp.mko(at)gov.si ali na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Načrt ugotavlja vplive sprememb območij Natura 200 na bistvene socialne in gospodarske razmere, in sicer razvojne omejitve ter pregled sedanjih dejavnosti v teh območjih ter možne posledice širitve Natura območij nanje.

Predstavlja tudi možne vire financiranja aktivnosti v območjih Natura 2000  ter predlaga ukrepe za ublažitev neželenih posledic. Navaja tudi ukrepe, s katerimi bi spodbujali razvoj, kakršnega je treba podpirati v območjih Nature 2000 ali ob njih. Gre za predlog horizontalnih ukrepov na državni ravni.
Vlada bo ta načrt sprejela pred spremembo območij Natura 2000, kot ji nalaga zadnji odstavek 33. člena Zakona o ohranjanju narave. Strokovne podlage za načrt je pripravil OIKOS.

Načrt ugotavljanja posledic je Vlada sprejela tudi leta 2004, pred prvo določitvijo območij Natura 2000: Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Nature 2000 in določitev razvojnih ukrepov (2004) (pdf, 34 strani). 

Več o spremembah Nature 2000.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava