Skip to main content

Osnutek poročila o stanju vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih

Države članice EU vsakih šest let izdelajo poročilo o stanju vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih. Zavod RS za varstvo narave je pripravil osnutek poročila za poročevalsko obdobje 2013–2018. Poročilo govori o stanju ohranjenosti 60 habitatnih tipov in 201 vrste v alpski, celinski ter morski mediteranski biogeografski regiji. Pripravili so ga na podlagi rezultatov monitoringov in drugih raziskav, posvetovanj z nekaterimi strokovnjaki ter poznavanjem terena.

Vabijo vas, da jim do 27. maja 2019 posredujete svoje dopolnitve ali spremembe - več.

 

 Poročanje po 17. členu Direktive o habitatih ter poročili 2007 in 2013 (spletna stran ZRSVN) 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava