Skip to main content

Pivška jezera bodo krajinski park

Pivška jezera so del območja Natura 2000 Javorniki - Snežnik

Presihajoča jezera bo občina Pivka vključila v krajinski park, ki bo obsegal vseh 17 jezer. Načrtujejo, da bo park ustanovljen že letos.

Uredili bodo tudi Ekomuzej pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi, ki bo predstavljal tudi izjemno pestrost rastlinskega in živalskega sveta, ter krožno pohodniško pot.

Z Društvom Drobnovratnik je občina pripravila srečanja o Pivških presihajočih jezerih pod skupnim naslovom: Pivška jezera povezujejo. Njihov namen je bil informiranje in osveščanje javnosti v postopku ustanavljanja zavarovanega območja na območju občine Pivka, v kratkem načrtujejo usklajevanja z vaškimi skupnostmi.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava