Skip to main content

Za Notranjski regijski park prvi korak k dolgoročnemu državnemu sofinanciranju

Cerkniško jezero se nahaja v območju Natura 2000; je mokrišče mednarodnega pomena (Ramsarska lokaliteta) s statusom naravne vrednote državnega pomena. Območje Notranjskega regijskega parka (NRP) je naravovarstveno eno najpomembnejših območij v državi in tudi mednarodno. 

S podpisom Pogodbe o izdelavi analize Odloka o NRP je bila podana namera, da država in občina posodobita obstoječi akt o zavarovanju. Posodobitev akta, sprejem na ravni države in priprava načrta upravljanja bo temeljila na dosedanjem upravljanju zavarovanega območja in na izvedenih ukrepih in aktivnostih Občine Cerknica, dosedanjega upravljavca NRP.

Več informacij najdete tukaj

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava