Skip to main content

Pokljuka in šotna barja - Natura 2000 območji v zgibanki

Triglavski narodni park je maja 2013 pripravil zgibanko Pokljuka in šotna barja. V njej je predstavil kraško planoto Pokljuko, nastanek šotnih barij ter njihovo rastlinstvo in živalstvo.

Zaradi izredne občutljivosti so šotna barja zavarovana tudi po evropski zakonodaji in vključena v omrežje Natura  2000.

Opisali so tudi kilometer dolgo učno pot Šotno barje Goreljek.

Zgibanka je nastala v okviru mednarodnega pojekta Habit Change. Napisana je tudi v angleškem jeziku: The Pokljuka Plateau & its Peatbogs.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava