Skip to main content

Poročilo o stanju narave v EU

 

Evropska komisija je objavila Stanje narave v Evropski uniji : Poročilo o stanju in trendih za habitatne tipe in vrste, ki jih zajemata direktivi o pticah in habitatih, za obdobje 2007–2012 v skladu z zahtevo iz člena 17 direktive o habitatih in člena 12 direktive o pticah.

Stanje več kot polovice vseh prostoživečih vrst ptic (varujemo jih z direktivo o pticah)  je bilo ocenjeno kot varno. Približno 15 % vrst ptic je potencialno ogroženih, upadajočih ali osiromašenih,17 % vrst pa je ogroženih.

Približno 23 % ocen vrst, ki jih varujemo z direktivo o pticah, na ravni EU izkazuje ugodno stanje, medtem ko je 60 % neugodnih, od teh pa 18 % neugodnih – slabih. Vaskularne rastline in dvoživke kažejo z 29 % oziroma 28 % najvišji delež ugodnih ocen. Veliko slabega stanja/trendov slabšanja beležimo za vrste, povezane z vodnimi okolji, kot so reke, jezera in mokrišča.

Od zadnjega obdobja poročanja je bil dosežen velik napredek na področju razpoložljivosti, kakovosti in standardizacije informacij v skladu z direktivo o habitatih. Število ocen „ni znano“ na ravni EU je bilo prepolovljeno.

Več:

 

Pripravili so tudi brošuro The State on Nature in EU, ki poročilo povzema na 40 straneh (pdf).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava