Skip to main content

Predlog potencialnih območij evropskega pomena (pSCI)

Strokovni odbor projekta Natura 2000:

 

 • akademik prof. dr. Matija Gogala, Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 • prof. dr. Andrej Bončina, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Jernej Jogan, Univerza v Ljubljani
 • prof. dr. Boris Sket, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Peter Trontelj, Univerza v Ljubljani
 • dr. Rudi Verovnik, Univerza v Ljubljani
 • izr. prof. dr. Mitja Kaligarič, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
 • doc.dr. Lovrenc Lipej, Nacionalni inštitut za biologijo
 • doc. dr. Davorin Tome, Nacionalni inštitut za biologijo
 • Al Vrezec, Nacionalni inštitut za biologijo
 • mag. Miran Čas, Gozdarski inštitut Slovenije
 • prof. dr. Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije.

Strokovni odbor projekta Natura 2000, ki ga je minister Janez Kopač imenoval marca letos, se je 10. julija sestal na svoji drugi seji. Razpravljal je o delovnih osnutkih območij po direktivi o habitatih in direktivi o pticah ter sprejel skupno stališče do gradiva. Naslednja seja strokovnega odbora bo predvidoma sklicana konec oktobra. Podrobnejše informacije o skupnem stališču dobite pri Vesni Kolar Planinšič.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava