Skip to main content

Predlog sprememb Nature 2000: odzivi občin

Do konca decembra 2012 se je glede predloga sprememb območij Natura 2000 s pisnimi pripombami na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje odzvalo 32 občin in ena skupina občin.

V začetku novembra je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vse občine z dopisom povabilo, naj se seznanijo s predlogom sprememb območij Natura 2000. Občinam so bili pri seznanitvi in pripravi odzivov v oporo strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN).

ZRSVN je odprta vprašanja z občinami sprotno usklajeval. Kjer vsebina mnenja presega strokovno raven usklajevanja, zavod nerešene dele mnenja preda ministrstvu.

Postopek je namenjen temu, da se občine podrobno seznanijo s strokovnim predlogom, podajo do njega svoje stališče oziroma pripombe, ki se formalizirajo v posebnem predhodnem mnenju, ki ga določa Zakon o ohranjanju narave v 33. členu. Določeno je, da Vlada Republike Slovenije določi območja Natura 2000 po predhodnem mnenju tistih občin, kjer se bodo ta območja nahajala. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava