Skip to main content

Priložnosti Nature 2000 v Gornji Radgoni

Na 45. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni bo Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo okroglo mizo z naslovom Natura 2000 – priložnosti Slovenije. Okrogla miza bo potekala v četrtek, 30. avgusta, od 10.00 do 12.00 ure v dvorani 2 sejma v Gornji Radgoni.

10.00–10.10 Uvodni nagovor
Državni sekretar v Ministrstvu za okolje in prostor mag. Mitja Bricelj

10.10 – 10.30 Predstavitev Nature 2000
dr. Peter Skoberne: Kaj se dogaja z Naturo 2000?

10.30 - 11.10     Primeri dobre prakse
10.30 - 10.40 Zavod RS za varstvo narave (dr. Darij Krajčič, dr. Mirjam Galičič): LIFE - Natura 2000 v Sloveniji - upravljavski modeli in informacijski sistem
10.40 - 10.50 Inštitut za vode RS (dr. Lidija Globevnik): LIFE za Naturo 2000 – Mura
10.50 - 11.00 Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor (Matjaž Jež, Simona Kaligarič): PHARE – Trajnostno upravljanje območja reke Drave
11.00 - 11.10 Krajinski park Kozjansko (mag. Bernard Goršak): Aktivnosti Krajinskega parka Kozjansko za ohranitev travnikov na Vetrniku in Osilnici
11.10 – 11.20 Krajinski park Goričko (Stanka Dešnik): Izzivi Nature 2000 v Krajinskem parku Goričko

11.20 – 12.00     Moderiran pogovor o izkušnjah z Naturo 2000

Po okrogli mizi vas vabimo na srečanje v dvorani D na skupni predstavitvi Ministrstva za okolje in prostor ter Krajinskega parka Goričko z imenom: Kulinarična in turistična ponudba Pomurja.

Vsak dan v dvorani D potekajo tudi nagradne igre za Naturo 2000.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava