Skip to main content

Projekt Natura Mura za oživitev reke Mure

S projektom Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri  (Natura Mura) se začenja izvedba največjega revitalizacijskega projekta na in ob reki Muri do sedaj.

Osrednji cilj projekta je obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih območij Natura 2000 ob reki Muri. Zato so predvideni ukrepi kot je revitalizacija struge Mure, obnova rečnih rokavov in mrtvic, poplavnih gozdov ter mokrotnih travnikov. Revitalizacija narave je zasnovana tako, da bo poleg naravovarstvenih ciljev zasledovala tudi širše cilje trajnostnega gospodarjenja z reko in njeno poplavno ravnico. Eden od ciljev je tudi približati naravo domačinom. Z interpretacijskimi centri in poligoni ter posodobljenimi učnimi potmi bomo v projektu oplemenitili turistično ponudbo za domačine in turiste. Interpretacijske točke, ki se bodo raztezale od Šentilja do Benice, bodo na sodoben način prezentirale zgodbo o pestri pomurski naravi in pomenu njenega varovanja, saj je območje vse bolj prepoznano (tudi v času »korone«) kot zanimiva trajnostna turistična destinacija. 

Izvedba projekta pa predstavlja tudi pomemben korak k doseganju ciljev trajnostnega razvoja UNESCO Biosfernega območja Mura.

Partnerji projekta so: Zavod RS za varstvo narave (vodilni partner), Direkcija RS za vode, Zavod za gozdove Slovenije, Slovenski državni gozdovi, Občina Velika Polana in Razvojni center Murska Sobota.  Pri oblikovanju projekta so aktivno sodelovale tudi lokalne skupnosti iz pomurske regije. 

Projekt je financiran iz programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije iz sredstev namenjenih doseganju ciljev Nature 2000. Vrednost projekta je 4,6 milijona EUR, izvedba bo trajala do decembra 2023. 

Več o projektu.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava