Skip to main content

Razpis EDEN za turizem in varovana območja

V letu 2009 je Evropska komisija za temo razpisa »European Destinations of ExcelleNce« izbrala TURIZEM IN VAROVANA OBMOČJA. Cilj letošnjega projekta je nagraditi destinacijo, ki deluje v varovanem območju in/ali meji na varovano območje in je razvila uspešne turistične produkte, ki prispevajo k ohranjanju narave ter hkrati zadovoljujejo interese lokalnih prebivalcev in obiskovalcev.

Med varovana območja sodijo območja Natura 2000 in zavarovana območja (narodni, regijski, krajinski parki in naravni rezervati).

Rok za prijave je 3. marec 2009.

Razpis, razpisna dokumentacija - spletna stran STO

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava