Skip to main content

Slovenija odpravila kršitev zaradi neustreznega prenosa dela direktiv o habitatih in o pticah

Evropska komisija je kot uspešno rešeno zaključila kršitev zaradi neustreznega prenosa dela Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic.

V postopku kršitve je Slovenija podrobneje zadovoljivo pojasnila prenos nekaterih določb, glede drugih pa napovedala spremembo zakonodaje. Glede odprave omenjenih očitkov iz uradnega opomina so bile tako leta 2018 sprejete ustrezne določbe v okviru Gradbenega zakona, oktobra 2019 so bile sprejete spremembe Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, junija letos pa še spremembe Zakona o ohranjanju narave. S tem so bili odpravljeni vsi očitki Komisije iz kršitve, zato je postopek zaključila kot uspešno rešen.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava