Skip to main content

Slovenija uspešno zagovarjala ustreznejše financiranje za Naturo 2000

Ministri za okolje  iz držav EU so 15. marca 2010 v Bruslju sprejeli sklepe o viziji in ciljih ohranjanja biotske raznovrstnosti po letu 2010 / Council conclusions on biodiversity post-2010 - EU and global vision and targets and international access and benefit sharing regime. Na podlagi teh sklepov bo Evropska komisija v naslednjem koraku pripravila novo strategijo EU za biotsko raznovrstnost.

V sklepih so bila upoštevana tudi stališča Slovenije glede upravljanja območij Natura 2000 in zagotavljanja njihovega financiranja. V delih sklepov, ki se nanašajo na implementaciji direktiv o habitatih in pticah, sklepi sedaj bolje odražajo obvezo po zagotavljanju ustreznega sofinanciranja za upravljanje območij Natura 2000. V skladu z Direktivo o habitatih pa to ni le obveza državah članic, temveč tudi Evropske skupnosti, in to ob upoštevanju neenakomerne razporeditve prednostnih vrst in habitatnih tipov med državami članicami.

Slovenija je svoje stališče utemeljila z dejstvom, da so prednostne vrste in habitatni tipi neenakomerno porazdeljeni po državah članicah in so posledično neenakomerni tudi napori za njihovo ohranjanje.

Spomnimo, da je Slovenija v vrhu evropskih držav po številu varovanih vrst in deležu državnega ozemlja v območjih Natura 2000, zato si že od vzpostavitve omrežja Natura 2000  v letu 2004 prizadeva, da bi se to odražalo tudi v ustreznem sofinanciranju EU.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava