Skip to main content

SloWolf izbran v krog najboljših projektov LIFE

Evropska komisija izmed projektov, ki jih je vrednotila v preteklem letu, izbere nekaj najboljših. Izmed 61 projektov s področja narave oz. nanjo vezane komunikacije, jih je izbrala 13 in med njimi je projekt SloWolf, ki je bil zelo odmeven tudi v Sloveniji.

Cilj projekta Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji je bil dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi.

Foto: Miha Krofel

 

Projekt so izvajali Oddelek za biologijo, Oddelek za gozdarstvo, Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete in Veterinarska fakulteta  Univerze v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije in Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum v letih 2010-2013.

Več (pdf, 2 strani).  

Spletna stran projekta: http://www.volkovi.si/

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava