Skip to main content

Sprejete manjše spremembe območij Natura 2000

Vlada RS je na seji 16. marca 2016 sprejela Spremembe Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) ter Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov.

S tem je dopolnila omrežje Natura 2000, glede na pomanjkljivosti, ugotovljene na bilateralnem sestanku z Evropsko komisijo v juniju 2014. Spremembe sledijo strokovnemu predlogu Zavoda RS za varstvo narave.

V nekatera obstoječa območja Natura 2000 so dodali evropsko pomembne vrste in habitatne tipe (npr. nekatere vrste metuljev na vlažnih traviščih). Iz nekaterih območij Natura 2000 pa so določene vrste in habitatne tipe izločili. Razlog za to ni poslabšanje stanja, temveč boljše poznavanje zaradi raziskav in spremljanje stanja.

Na novo je opredeljeno eno območje Natura 2000, in sicer na Spodnji Savi od sotočja s Krko do hrvaške meje, da bo zagotovljen prehod ribe platnice med Krko in Sotlo.

Po podatkih Zavoda RS za varstvo narave se je površina območij Natura 2000 s tem povečala za 1,3 km2, kar ne spremeni deleža površine, ki ostaja 37,16 % Slovenije (oz. 37,87 % kopnega).

Sedaj sprejete spremembe je ministrstvo kot osnutek javno objavilo oktobra 2015.

 

Vlada je sprejela tudi Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov (pripravljen septembra 2015). V načrtu so navedene posledice na socialne in gospodarske razmere ter določeni ustrezni razvojni ukrepi. Načrt se navezuje na oba, že sprejeta tovrstna dokumenta v letu 2004 in 2013, v katerih so opredeljena izhodišča in tudi podrobnejša analiza vplivov ter možnosti razvojnih ukrepov. Letošnje spremembe uredbe o Naturi 2000 zaradi vplivov ne odstopajo bistveno od že ugotovljenih vplivov v obstoječih območjih, razen novega območja na Spodnji Savi, kjer so načrtovane hidroelektrarne. Za ugotavljanje vplivov in priložnosti so podrobneje obdelana naslednja območja, kjer so pričakovane spremembe največje: Ajdovska jama, Ličenca pri Poljčanah, Notranjski trikotnik, Soča z Volarjo in Spodnja Sava.

 

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava