Skip to main content

Spremenjena uredba o območjih Natura 2000

Vlada RS je 6. julija 2018 izdala Uredbo o spremembi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Z njo je spremenila meje območij Natura 2000 in potencialnih območij Natura 2000 tako, da potekajo po državni meji med Republiko Slovenijo (RS) in Republiko Hrvaško (RH), kot je določena v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado RS in Vlado RH.

V skladu z Zakonom o ohranjanju narave ni treba pridobiti predhodnega mnenja samoupravnih lokalnih skupnosti in sprejeti načrta, s katerim se ugotovijo posledice na socialne in gospodarske razmere ter določijo razvojni ukrepi, saj se meja posebnega varstvenega območja spreminja zaradi prilagoditve evidenci državne meje.

Izdala je tudi Uredbo o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih, s katero je tudi meje ekološko pomembnih območij (EPO) uskladila z državno mejo med Slovenijo in Hrvaško.

Sporočilo za javnost Vlade RS.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava