Skip to main content

Spremenjena uredba o območjih Nature 2000

Vlada Republike Slovenije je 2. februarja 2012 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). 

S spremembo uredbe se ne spreminjajo meje območij Nature, ki sta jih potrdili Slovenija in Evropska komisija.

Potencialna ohranitvena območja, ki jih je država Slovenija določila z Uredbo leta 2004, je leta 2007 in 2008 tudi potrdila Evropska komisija. Direktiva o habitatih zahteva, da država nato zagotovi formalno pretvorbo teh območij v posebna varstvena območja.

To preoblikovanje predstavlja podlago za pridobivanje sredstev iz EU za sofinanciranje Nature, ki jo omogoča 8. člen Direktive o habitatih, saj se ga lahko koristi samo za tako definirana območja. S tem se za Slovenijo odpirajo možnosti za uveljavljanje tega financiranja, ki ga EU na novo odpira z finančno perspektivo 2014 – 2020.  S tem v zvezi je 12. decembra 2011 Komisija pripravila tudi nov dokument o financiranju območij omrežja Natura 2000: Financing Natura 2000 - Investing in Natura 2000: Delivering benefits for nature and people.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava