Skip to main content

Sredstva za informacijsko središče Nature 2000 na Krasu

Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 688.000 evrov za informacijsko središče Nature 2000 v štanjelskem gradu.

Prikazali bodo vpliv človekovega delovanja na biotsko raznovrstnost. Izobraževalno vzgojni del bo vabil v naravo, zlasti bodo izpostavili pomen ohranjanja habitatov in vlogo kmetovanja na Krasu. Projekt vodi Občina Komen. Več.

Vsebine v Štanjelu bo dopolnjeval in nadgrajeval center, ki ga bo uredil Park Škocjanske jame na drugem koncu Krasa v projektu Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 - Kras. Skupaj bosta predstavljala celoto, ki bo izčrpno in večplastno predstavila Kras.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava