Skip to main content

Številni ukrepi za naravo Pohorja

Projekt Vizija Pohorje 2030 - Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju  (Pohorka) izboljšuje stanje naravovarstveno visoko vrednih območij, iskanje rešitev za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi. Z varstvenimi ukrepi na terenu bodo zagotovili ustrezno upravljanje s 6 habitatnimi tipi ter izboljšali ohranitveno stanje habitata za 6 živalskih vrst (alpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnj, divji petelin). 

Nadgradili bodo izobraževalno – interpretacijske vsebine, da bi osveščali prebivalstvo o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in odnosa narava–človek na projektnem območju skozi stoletja. 

Projektni partnerji so RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o., Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Občina Zreče, Občina Mislinja, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica. Izvajati so ga pričeli septembra lani in bo trajal do poletja 2023.

Vrednost projekta znaša dobrih 2,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 1,7 milijona evrov. Več.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava