Skip to main content

Trije pogledi na Naturo 2000 v Sloveniji

V časopisih so bili nedavno objavljeni različni pogledi Naturo 2000 v Sloveniji.

V Mladininem Intervjuju (2. julij 2012) evropski komisar za okolje Janez Potočnik izpostavlja potencial območij Nature 2000. Prepričan je, da bo Slovenijo, če bo nadaljevala s politiko ohranjanja narave, zaradi kakovosti obiskalo več turistov in da bo to postala resna primerjalna prednost.

Marina Kačičnik Jančar z Zavoda RS za varstvo narave v intervjuju z naslovom 190 milijonov razlogov za zaščito narave (Dnevnik, 18. julij 2012) odgovarja tudi na vprašanje glede  35 odstotkov slovenskega ozemlja je vključenega v Naturo 2000. Da je Natura cokla razvoja, pravi, je zgolj neupravičena predstava. Od štiri tisoč letnih presoj Zavod RS za varstvo narave zavrne le okoli tri odstotke posegov v Naturo 2000. V večini primerov pa investitorjem posega sploh ni treba prilagajati naravi.

Profesor Janez Marušič v članku Je Slovenija zares naravni vrt Evrope? (Objektiv, 21. julij 2012) opozarja na krizo urejanja prostora v Sloveniji. Mnenja je, da je velik delež območij Nature 2000 posledica institucionalnega pristopa k urejanju prostora. Posebej izpostavlja dejstvo, da so na spodnjem delu lestvice - med državami, ki po habitatni direktivi varujejo manj kot desetodstotni delež državnega ozemlja -  domala vse najbogatejše evropske države.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava