Skip to main content

Unescov projekt za ohranjanje suhih travišč Kozjanskega parka

Med več kot dvajsetimi prijavljenimi državami na Unescov razpis je bil Kozjanski park in biosferno območje Kozjansko in Obsotelje izbran med prvih pet izbranih projektov.

Unesco je objavil razpis, ki je namenjen spodbujanju trajnostnega razvoja z raziskavami, spodbujanju izobraževanja ter inovativnim rešitvam v okolju. Cilj je spodbujati bolj trajnostno in podnebno nevtralno Evropo na Unescovih območjih z uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja, zlasti čiste vode, podnebnih ukrepov, življenja pod vodo in seveda na kopnem.

V Kozjanskem parku so izbrali suhe travnike, ki so v njihovem okolju zelo pomembna območja velike biotske raznovrstnosti. To so travišča, ki jih uvrščamo v območja Natura 2000 in so pomembna rastišča orhidej in gliv vlažnic, na njih pa lahko najdemo tudi številne druge ogrožene vrste rastlin in živali. 

Projekt Suhi travniki in biosferno območje Kozjansko in Obsotelje bodo tako izvedli pod okriljem UNESCA in dobrodelne fundacije abrdn. Pridobili bodo podatke o rastlinah in glivah, ki rastejo na suhih travnikih. Hkrati bodo izobraževali mlade o pomenu suhih travnikov, biotski raznovrstnosti, o upravljanju ter pomenu ohranjanja suhih travnikov na območju Kozjanskega parka. Več.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava