Skip to main content

V Flandriji o Naturi 2000

Tri pomembne mednarodne institucije, ki združujejo različne deležnike, ki se ukvarjajo z naravo v evropskem prostoru: IUCN, FACE in ELO, so v sodelovanju z Evropsko Komisijo - Generalnim direktoratom za okolje organizirale delavnico na temo promocije Nature 2000 in trajnostne rabe prostoživečih živali / Promoting Natura 2000 and Sustainable Wildlife Use.

O svojih pogledih na naravovarstvo, upravljanje zavarovanih območij in izvajanje ekonomskih aktivnosti so spregovorili predstavniki različnih naravovarstvenih organizacij in institucij, lovci, ki poleg športne in ekonomske dejavnosti prispevajo k ohranjanju vrst ter lastniki in najemniki kmetijskih in gozdnih zemljišč. Načrte in tudi rezultate dela so predstavljali tako majhni kmetje kakor veleposestniki - vključno z vodilnimi iz Crown Estate, ki upravljajo posestva Britanske kraljice Elizabete II.

Čeprav z različnimi izhodišči so predavatelji in razpravljavci dokaj enotno poudarjali pomen ohranjanja habitatov in vrst, kakor tudi pravico ekonomskega izkoriščanja lastnine. Kot nujen se je pokazal predvsem razvoj tehnologij trajnostne rabe in promocija, ki bi zavarovana območja približala obiskovalcem.

Na praktičnem primeru zasebne iniciative na območju Nature 2000 v Midden Limburgu v Flandriji so lastniki, ki se ukvarjajo tudi z lovom in turizmom prikazali svoja prizadevanja pri ohranjanju narave, urejanja devastiranih območij, obnovi kulturnih spomenikov, ohranjanju avtohtonih domačih pasem živali in začetki trženja zanimivega zavarovanega območja gozdov, jezer, močvirij, travnikov... , različnih habitatnih tipov z velikim potencialom za gnezdišča številnih ogroženih vrst ptičev. Projekt je zanimiv zlasti zaradi dejstva, da je nastal na pobudo lastnikov in kljub velikim vložkom še niso pridobili sredstev EU, pač pa večino sredstev prispevajo lastniki sami s pomočjo fundacije, ki pa jo podpira tudi deželna flamska vlada.

Na konferenci, ki je potekala od 17. do 18. novembra, so sodelovali delegati iz 16 držav EU, Slovenijo pa sta predstavljala Branko Tomažič iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Boris Grabrijan, prav tako član KGZS in direktor Krajinskega parka Kolpa.

Vse prikazane tehnične rešitve sicer ne ustrezajo tudi vsem našim standardom in predpisom, vsekakor pa je videno prikazovalo iniciativo, ki se razvija od spodaj navzgor in zastavlja temelje trajnostnega, neodvisnega upravljanja.

Kontaktna oseba: Boris Grabrijan (boris.grabrijan@kp-kolpa.si)

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava