Skip to main content

Vlada odgovorila na opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o ohranjanju prosto živečih ptic 

Vlada je 7. oktobra 2021 sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije z dne 9. 6. 2021 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka 4. člena Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic (kršitev št. 2021/2068).

Evropska komisija očita Republiki Sloveniji nezadostnost seznama posebnih območij varstva (POV), ki jih je Slovenija razvrstila v skladu s prvim odstavkom 4. člena Direktive , zlasti za sredozemskega vranjeka. Navaja, da je Tržaški zaliv, katerega del je pod jurisdikcijo Slovenije, pomembno pognezditveno območje za velik del jadranske gnezdeče populacije. Od leta 2008 je v Tržaškem zalivu poleti in jeseni približno 6.000 osebkov, izjemoma pa tudi do 10.000.

Vlada odgovarja, da na podlagi strokovnih dejstev zaključuje, da Mednarodno pomembna območja za ptice (IBA) Osrednji Tržaški zaliv temelji na napačni uporabi ornitoloških meril. Zato si jemlje diskrecijsko pravico, da tega območja ne določi kot posebno območje varstva. Več.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava