Skip to main content

Zaključen niz izobraževanj in usposabljanj za komuniciranje Nature 2000

Zaključil se je trimesečni izobraževalni niz izobraževanj in usposabljanj za komuniciranje Nature 2000 v okviru projekta "Komunikacijska podpora implementaciji Nature 2000".

Izvajalci projekta so pripravili sedem izobraževalnih srečanj po različnih krajih po Sloveniji. Srečanj se je udeležilo več kot 130 predstavnikov Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, parkov in nevladnih organizacij.

Izobraževanja so bila zasnovana kot nadgrajevanje vsebin od splošnega h konkretnemu v obliki treh modulov. Prvi modul je bil namenjen strokovnim vsebinam Nature 2000 in predstavitvi organizacij, ki izvajajo komunikacijske aktivnosti ter primerom dobre prakse. Drugi modul je bil namenjen pridobivanju splošnega komunikacijskega znanja, tretji modul pa je bil namenjen komunikacijskemu treningu in pridobivanju komunikacijskih veščin.

Po zaključku vsakega izobraževanja je bila na podlagi anket, ki so jih izpolnili udeleženci, opravljena analiza o zadovoljstvu udeležencev srečanj s predstavljenimi vsebinami, z načinom podajanja vsebin ter s samo organizacijo posameznega izobraževanja. Rezultati so pokazali visoko stopnjo zadovoljstva in poudarili pomen nadgrajevanja znanja in izmenjave izkušenj.

Izvajalci projekta so pripravili tudi končno poročilo (pdf, 194 kb) o izobraževanju s povzetki vrednotenja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava