Skip to main content

Zavod RS za varstvo narave obravnaval mnenja 80 občin

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 29. oktobra lani občinam predstavilo osnutek sprememb in dopolnitev območij Natura 2000 in jih povabilo, naj se z njim podrobneje seznanijo na območnih enotah Zavoda RS za varstvo narave ter do sredine decembra 2012 Zavodu posredujejo svoje mnenje.

Zavodu RS za varstvo narave je predhodno mnenje na predlog sprememb posredovalo 80 občin. Z 59 občinami so na Zavodu osebno komunicirali, druge občine so svoje mnenje posredovale le pisno.

Predhodna mnenja se praviloma nanašajo na več različnih lokacij na enem ali več območjih Natura 2000. Mnenja so zato na Zavodu razdelili na posamezne pobude: pobuda je omejena na enovito lokacijo v območju Natura 2000. Občine so poslale 351 pobud. Prejeli so tudi 78 pobud iz mnenj drugih posameznikov in organizacij, skupaj so torej prejeli več kot 430 pobud.

Pri pripravi dopolnjenega predloga območij Natura 2000 je Zavod RS za varstvo narave v celoti upošteval 66 % pobud, 6 % pobud so upoštevali delno. 28 % pobud ni bilo mogoče upoštevati iz različnih razlogov. Nekatere so se nanašale na obstoječa območja Natura 2000 in so presegale tehnične popravke meje, nekaj pobud je bilo sistemske narave (izločitev naselij). Največ neupoštevanih pobud pa se je nanašalo na izrez bistvenega dela habitata varovanih vrst ali habitatnih tipov.

Vsem občinam, ki so posredovale svoje pobude, je Zavod RS za varstvo narave 7. februarja poslal obsežno poročilo o obravnavi njihovih mnenj in jih povabil, da si spremenjen predlog območij Natura 2000 ogledajo na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKO_RKG na spletnem naslovu http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/, kjer sta pri vrstici »Natura 2000 predlog sprememb 2012« dodana sloja: N2K-Predlog-SPA (2013) in N2K-Predlog-pSCI (2013).

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava