Skip to main content

Doživetja narave in opazovanja divjih živali - NATURE&WILDLIFE (Interreg)

Cilj projekta je je aktivno ohranjanje skupne naravne dediščine projektnega območja preko trajnostnega turizma, ki ga bodo dosegli z izboljšanjem stanja vključenih območij dediščine, povečanjem privlačnosti vsebin, spodbujanjem zelene ekonomije ter dvigovanjem ozaveščanja in znanj.

V okviru projekta bodo na čezmejnem območju Dinarskega krasa:

  • razvili turistični produkt doživetja narave in divjih živali, ki bo v največji meri sledil smernicam odgovornega ravnanja z naravo, še posebej rabe rjavega medveda v turizmu
  • pripravili priporočila za oblikovanje trajnostnega produkta opazovanja divjih živali, ki bodo nastala na podlagi izkušenj iz projekta
  • komunicirali z javnostjo.  

Partnerji projekta so  RRA Zeleni kras, d.o.o. (vodilni partner), Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, Jezerski hram- Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o., Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. Pridruženi partnerji so Woodland Ways Ltd, The World Owl Trust iz Velike Britanije, Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove Slovenije.

Sredstva za izvedbo aktivnosti znašajo 2.940.000 EUR od tega za investicije v zeleno infrastrukturo na slovenski strani približno 657.600 EUR in 158.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije.

Vrednost projekta je 982.694,29 €, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 85 %.
Projekt poteka od  1. septembra 2018 do  28. februarja 2021 (30 mesecev).

Naslov v hrvaškem jeziku: Doživljaji prirode i promatranja divljih životinja

Spletna stran projekta.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava