Skip to main content

Obnova in ohranjanje habitatov in ptic v naravnem rezervatu Škocjanski zatok (LIFE)

Life projekt je del celovitega sanacijskega in renaturacijskega programa, ki je bil sprejet z Odlokom o programu varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok. Podpira le tiste ukrepe, ki so vezani na direktno izvajanje EU direktiv s področja varstva narave in tako prispeva k implementaciji nacionalnega programa varstva okolja in slovenske zakonodaje.

Zajema ukrepe, vezane na vzpostavitev nadomestnega habitata na Bonifiki, pripravo upravljalskega načrta, del sredstev pa namenja tudi promociji, izobraževanju in spodbujanju prostovoljnega dela. 

Naslov projekta (ANG): Restoring and conserving habitats and birds in Škocjanski Zatok Nature Reserve

Vrednost projekta je bila 581.869 €, dobljen delež LIFE je znašal 290.935 €, to je 50%.

Predlagatelj projekta je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki je prva nevladna organizacija v Sloveniji, ki upravlja z zavarovanim območjem. Projekt je bil zastavljen v partnerstvu z Ministrstvom za okolje in prostor. Finančno je projekt podprla tudi Luka Koper. 

Kontaktna oseba: ga. Nataša Šalaja, dopps@dopps-drustvo.si

Zaključek projekta: 30.6.2007 

poročilo za širšo javnost

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava