Skip to main content

Razvoj sistema monitoringa genetske pestrosti gozdnega drevja – LIFEGENMON (LIFE)

Glavni cilj projekta je razviti sistem genetskega spremljanja gozdov, ki bo služil kot sistem zgodnjega opozarjanja za pomoč pri ocenjevanju odziva vrst na okoljske spremembe na dolgi rok. Več: povzetek (pdf, 1 stran).

Vrednost projekta je 5.484.162 € in je sofinanciran s strani EU mehanizma LIFE+ Okoljska politika in upravljanje (2,734,952€  - 50%), Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo prispevalo 731.155 € ( 13 %).

Koordinator projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, partnerji so:  Zavod za gozdove Slovenije; Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij; Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht; Aristotle University of Thessaloniki; General Directorate of Forests and Agricultural Affairs - Decentralized Administration of Macedonia - Thrace
Projekt bo trajal od 1. julija 2014 do 30. junija 2020.

Šifra projekta: LIFE13 ENV/SI/000148

Povzetek v angleškem jeziku

Kontaktna oseba: hojka.kraigher@gozdis.si

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava