Skip to main content

SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE)

Projekt Ministrstva za kmetijstvo in okolje SI Natura 2000 Upravljanje je namenjen pripravi programa upravljanja omrežja Natura 2000 za Slovenijo v obdobju 2014–2020.

Cilji projekta so tudi:

  • priprava Prednostnega okvirja za financiranje Nature v skladu z 8. členom Direktive o habitatih;
  • analiza trenutnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz direktiv, glede na cilje dosedanjega Programa upravljanja območij Natura 2000;
  • vključevanje ključnih deležnikov v neposredno upravljanje Nature 2000;
  • zviševanje razumevanja za Naturo in izkoriščanje priložnosti trajnostnega razvoja;
  • vključevanje rešitev in ukrepov za upravljanje Nature in izkoriščanje priložnosti trajnostnega razvoja v operativne programe črpanja sredstev iz drugih skladov EU (kmetijskega, kohezijskega, LIFE, ribiškega).

Projekt bo trajal od 20. avgusta 2012 do 30. marca 2015.

Vrednost projekta je 1,706,914.00  € in je sofinanciran s strani EU mehanizma LIFE+ narava (853,457.00 €).

Koordinator je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, partnerji so Zavod RS za varstvo narave,  Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode Republike Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije.  

Šifra projekta: LIFE11 NAT/SI/000880

Spletna stran projekta

Povzetek v angleškem jeziku.

Kontaktna oseba: Andrej.Bibic(at)gov.si.

 

 

 

                                                                                             

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava