Skip to main content

Upravljanje z rjavim medvedom na populacijski ravni na območju severnih Dinaridov in Alp - LIFE DINALP BEAR (LIFE)

Glavni cilj projekta je vzpostavitev bolj strateškega teritorialnega pristopa k ohranjanju, upravljanju in spremljanju populacij rjavega medveda v Sloveniji. Med drugimi pomembnimi cilji sta zmanjšanje števila konfliktov med ljudmi in medvedi ter spodbujanje njihovega boljšega sobivanja. Končni cilj je spodbuditi naravno širjenje rjavih medvedov iz Dinarskega gorstva v Alpe. Več: povzetek (pdf, 2 strani).

Trajanje projekta: 5 let (začetek: 1. julij 2014 in zaključek: 30. junij 2019)

Vrednost projekta: 5.998.048 € od tega je 4.150.611 EUR sredstev iz programa LIFE+ Narava, kar je skoraj 70 % vrednosti projekta. Projekt bo sofinanciralo tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v višini 1.052.814 EUR, kar predstavlja skoraj 18 % vrednosti projekta.

Nosilec projekta: Zavod za gozdove Slovenije. Partnerji: Univerza v Ljubljani: Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire) in Veterinarska fakulteta; Erico Velenje inštitut za ekološke raziskave d.o.o.; Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.; Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu; Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, Veterinärmedizinische Universität Wien; Provincia Autonoma di Trento - Servizio Foreste e Fauna, Progetto Lince Italia; Regione del Veneto.

Šifra: LIFE13 NAT/SI/000550.

Povzetek v angleškem jeziku.

Spletna stran projekta.

Kontaktna oseba: rok.cerne@zgs.gov.si

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava