Skip to main content

Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah - GREVISLIN (Intereg)

Cilj projekta je razviti čezmejno sodelovanje z jasno, celovito in trajnostno dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture, okrepiti ozaveščenost in izvajanje ukrepov za trajnostni čezmejni razvoj.

V okviru projekta GREVISLIN bodo:

  • pripravili dolgoročni načrt razvoja zelene infrastrukture za povodji Soče in Levenze,
  • izdelali bo projektna dokumentacija za vzpostavitev zelene infrastrukture v Občini Vipava, Občini Ajdovščina, Občini Miren-Kostanjevica in Mestni občini Nova Gorica,
  • izvedli pilotne aktivnosti za vzpostavitev zelene infrastrukture na slovenski strani: odstranitev nasipa in vzpostavitev razlivnih površin na Vipavskem polju, in sicer protipoplavni nasip Kamnje in vzpostavitev razlivnih površin, ureditev vstopne točke pri Lijaku, ozelenitev brežin Vipave v Renčah, ureditev infoteke na gradu Rihemberk, vzpostavitev razlivnih površin in ureditev pešpoti ob reki Pivki od Postojne do Postojnske jame.

Partnerji projekta GREVISLIN so Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Občina Postojna, Inštitut za vode Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, Občina Staranzano - Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo, Dežela Veneto in Ageniza Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura. Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije sodeluje pri projektu kot pridruženi partner.

Sredstva za izvedbo aktivnosti znašajo 2.940.000 EUR od tega za investicije v zeleno infrastrukturo na slovenski strani približno 657.600 EUR in 158.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava