Skip to main content

Komunikacijska strategija LIFE-IP NATURA.SI

Komunikacijska strategija LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji

Avtorica: Špela Polak Bizjak, Zavod Štirna

 

Projekt LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanja Nature 2000 v Sloveniji, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, poteka po vsej Sloveniji od 2019 do 2026. Petnajst partnerjev izvaja več sistemskih akcij, ki so vezane na izobraževanja, monitoring, pripravo novega načrta upravljanja Nature 2000 ter strateško komuniciranje in krepitev komunikoloških znanj. 

Delo partnerjev temelji na vključevanju deležnikov in sodelovanju z lastniki zemljišč. Na treh pilotnih območjih Nature 2000 izvajamo konkretne aktivnosti varstva narave: preprečevanje zaraščanja, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst ter obnovitev in vzdrževanje voda. Projekt sofinancirajo Evropska unija v okviru finančnega mehanizma LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji. 

Pripravo in usklajevanje komunikacijske strategije je vodila Špela Polak Bizjak iz Zavod Štirna. Najprej je bil pripravljen obsežen posnetek stanja, sledila je priprava liste deležnikov, ciljev in sporočil. Pripravljeni sklopi komunikacijske strategije so bili usklajeni s sodelovanjem vseh partnerjev projekta na treh moderiranih in facilitiranih delavnicah. Te so pripomogle k vsebinskemu usklajevanju partnerjev na projektu in s tem k enotni strategiji komuniciranja Nature 2000 skupno 15 organizacij. V nadaljevanju je predstavljen kratek povzetek. Celotno komunikacijsko strategijo LIFE-IP NATURA.SI si lahko preberete tukaj.

Kaj v Sloveniji menimo o Naturi 2000?
·    63,7 % Slovencev je že slišalo za Naturo 2000.
·    79,5 % Slovencev bi bilo ponosnih, če bi živeli v območju Natura 2000. 
·    V Naturi 2000 so dovoljene različne dejavnosti je mnenje 48,7 % Slovencev. 
·    Velika večina Slovencev (okrog 80 %) bi bila pripravljena za varovanje narave izogniti se obisku določenega območja, prilagoditi gnojenje, odstraniti invazivno tujerodno vrsto, ne sekati v delu gozda ali določenih dreves, prilagoditi košnjo travnika samo na določeno obdobje in postaviti ograjo za varovanje pred divjimi živalmi.

Raziskava o odnosu javnosti do Nature 2000 v Sloveniji, Zavod Štirna in Parsifal, December 2019

Strateško načrtovane komunikacijske aktivnosti prispevajo k:
•    informiranosti: Vemo, kaj je Natura 2000.
•    razumevanju: Ponosni smo na Naturo 2000. 
•    spremembi vedenja: Na terenu smo vsi iz iste organizacije – Natura 2000. Ukrepe izvedemo z razumevanjem deležnikov za doseganje rezultatov Nature 2000.

grafika faze komuniciranja

Deležniki: Vsi si želimo, da gre naravi dobro.

 • Sodelavci projekta
 • Sodelavci Nature 2000
 • Odločevalci
 • Lastniki in upravljavci kmetijskih in gozdnih zemljišč
 • Mladi
 • Organizacije, vključene v šolski sistem
 • Nevladne organizacije in interesna združenja
 • Mediji
 • Gospodarstvo
 • Prebivalci Slovenije

grafika deležniki

Komunikacijske smernice

 • Jasna in usklajena strokovna osnova.
 • Poenotenje podatkov in stališč.
 • Uporaba jezika, ki ga razumejo deležniki.
 • Upoštevanje dinamičnosti narave (narava presega točke, vrste, …).
 • S komuniciranjem prispevamo k uravnoteženemu razumevanju Nature 2000.
 • Jasen poziv k aktivnosti.
 • Ne uporabljamo katastrofične komunikacije.


Ključna sporočila
Natura 2000 je družbena zaveza, kako bomo varovali naravo. Opredeljena je z enotno zakonodajo v Evropski uniji.
Natura 2000 varuje naravno dediščino slovenskega in evropskega pomena. 
Narava Slovenije je med bogatejšimi v Evropski uniji.
Vsi si želimo, da gre naravi dobro. K temu lahko pripomoremo le vsi skupaj.


Komunikacijske aktivnosti 2019-2026

Strateško načrtovanje in upravljanje komuniciranja 
•    Celostna grafična podoba in predstavitveni materiali projekta.
•    Monitoring in analize medijev in javnega mnenja.
•    Komunikacijska strategija in letni komunikacijski načrti.
•    Svetovanje in priporočila za organizacijske aktivnosti.

Krepitev zmogljivosti komuniciranja - izobraževanja in usposabljanja 
•    Osnovni in nadaljevalni treningi komuniciranja. 
•    Treningi digitalnega komuniciranja. 
•    Delavnice moderiranja in facilitiranja.
•    Treningi nastopa pred kamero.
•    E-priročnik za komunikatorje Nature 2000.

Spletno komuniciranje
•    Prenovljeno spletno mesto natura2000.si.
•    Vzpostavitev novih digitalnih kanalov komuniciranja in uredništvo družabnih omrežij. (Facebook, Instagram, Youtube, www.natura2000.si)
•    Sodelovanje s partnerji pri kreiranju video vsebin o Naturi 2000 in akcijah na pilotnih območjih.
•    Vzpostavitev digitalne točke za neposredno komunikacijo z uporabniki (vprašanja, nasveti).

Izvajanje komunikacijskih aktivnosti
•    Nacionalne komunikacijske aktivnosti:
- 2 osrednji komunikacijski aktivnosti na leto (100 let Spomenice, Evropski dan Nature 2000).
- Izvajanje odnosov z mediji.
- nacionalna nagrada Nature 2000 za najboljšo prakso.
- Komuniciranje v izobraževalnem sistemu.
- Aktivnosti za kmetovalce, aktivnosti za prebivalce v Natura 2000 območjih.
•    Komunikacijske akcije v treh pilotnih območjih: Štajerska, Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci ter Slovenska Istra.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava