Skip to main content

Pilotno območje Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci

Na projektnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci se nahaja 27 zavarovanih območij: 21 naravnih spomenikov, 2 naravna rezervata in 4 krajinski parki. Gre za skrajni jugovzhodni del alpskega sveta, ki ima zelo pestro geološko in geomorfološko sestavo površja, ki ga predstavljajo gorske verige z vrhovi, ledeniške doline in planote, iglasti gozdovi, ruševje, apnenčasti podi, melišča, alpske trate in vegetacija skalnih razpok.

Na visoki nadmorski višini obeh območij najdemo zelo bogato floro in favno, med katerimi so pionirski gozdovi črnega bora ter pomembni deleži slovenskih populacij malega skovika, divjega petelina, ruševca in belke. Poleg tega na tem območju najdemo tudi planine z gorskimi ekstenzivno gojenimi travniki in pašniki, ki so tudi pomemben element ohranjanja populacije habitatnih tipov.

Zaradi različnih dejavnikov je tako v Kamniško-Savinjskih Alpah kot tudi na območju Grintovcev stanje nekaterih življenjskih okolij neugodno. To velja predvsem za poplavne gozdove z jelšo, alpske reke in njihovo vegetacijo z vrbo ter visokogorske travnike in za raka navadnega koščaka.

Tehnični podatki:

 • Natura 2000 območji:
  • Kamniško-Savinjske Alpe, SI 3000264, določeno po Direktivi o habitatih
  • Grintovci, SI5000024, določeno po Direktivi o pticah
 • občine v Natura 2000 območjih: Solčava, Jezersko, Preddvor, Črna na Koroškem, Luče, Kamnik, Slovenj Gradec, Ljubno, Mozirje, Ravne na Koroškem, Prevalje, Šoštanj, Mežica, Rečica ob Savinji, Cerklje na Gorenjskem
 • velikost: 
  • Kamniško-Savinjske Alpe: 14.568,10 ha
  • Grintovci: 31.958,35 ha
 • število vrst:
  • Kamniško-Savinjske Alpe: 8
  • Grintovci: 12
 • število habitatnih tipov:
  • Kamniško-Savinjske Alpe: 17
  • Grintovci: 0
 • upravljavski načrti na območju:
  • Kamniško-Savinjske Alpe: Gozdnogospodarski načrti za enote Jezersko, Kamnik, Kamniška Bistrica, Kokra in Solčava
  • Grintovci: Gozdnogospodarski načrti za enote Bele Vode, Črna – Smrekovec, Jezersko, Kamnik, Kamniška Bistrica, Kokra, Ljubno, Luče, Mežica, Nazarje, Plešivec, Ravne in Solčava

Povezane novice

fotografija z dogodka o spoznavanju Nature 2000 v Rečice ob Savinji

Območna enota Zavoda za gozdove Slovenije Nazarje je v soboto, 10. julija 2021, na dogodku »Rečica praznuje« predstavila…

fotografija z udeleženci akcije

V pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci projekta LIFE-IP NATURA.SI so pri varstvu močvirskega mečka…

ljudje v gozdu pri spoznavanju gozda

Varovanci Varstveno delovnega centra SAŠA – enota Mozirje so si začetek pomladi popestrili z izletom v bližnji gozd.…

fotografija gozda

Gozdovi pokrivajo eno tretjino zemeljskega površja in so življenjski prostor kar 80 odstotkom svetovne kopenske biotske…

slika reke Lahinje

Organizacija Združenih narodov je leta 1993 prvič obeležila svetovni dan voda. Tudi letos bodo že 28. leto zapored 22.…

Fotografija mejic v pokrajini

Ob robovih kmetijskih zemljišč, ob rekah in potokih se vijejo različno široki pasovi drevja in grmovja. To so mejice ali…

pogled na območje pilotnega območja Kamniško-Savinjske Alpe z Grintovci

Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju s sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI po opravljenem monitoringu divjega…

kartirci na terenu

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) sta v projektu LIFE-IP NATURA.SI proti koncu…

Fotografija prikazuje naravo na območju Nature 2000 v Sloveniji - izsek iz videa.

150 sekund utripa narave v gibljivih slikah

Prvi predstavitveni video Živim z Naturo 2000 nas popelje skozi jesensko…

Zavod za gozdove Slovenije, ki je eden od 15 partnerjev LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava